شركت اكشن در سال ۱۳۷۹ توسط تنی چند از مدیران ارشد سابق صنایع پتروشیمی و شیمیایی كشور و به منظور ارتقاء سطح فنی خدمات صنعتی و مهندسی مورد نیاز كشور بخصوص در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تأسیس گردید. خدمات قابل ارایه توسط این شركت كه گستره‌ی وسیعی از فعالیت‌های مورد نیاز صنایع فوق را در برمی‌گیرد بدین شرح است:

  • خدمات فنی مهنـدسی شامل طراحی مقدماتی و تفضیلی، مدیریت پروژه(MC) ، نظـارت، مشـاوره، انجام مطالعات افزایش ظرفیت، طـراحی Pipe rack و خطوط لوله، طراحی تجهیزات، به روزرسانی و مطابق ساخت نمودن نقشه‌ها و اسناد كارخانجات (As Built)، انجام مطالعات HAZOP، خدمات تهیه شرح كار، برآورد متریال، برآورد اولیه‌ هزینه و تهیه‌ اسناد مناقصه، طراحی مدل‌های سه‌‌بعدی، خدمات برنامه‌ریزی و كنترل پروژه، بهینه‌سازی تجهیزات، تغییر كاربری و اصلاح سیستم‌ها.

  • احداث كارخانجات پتروشیمی، پالایشگاهی و نیروگاهی.

  • نصب خطوط لوله و تجهیزات خدمات پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی كارخانجات پتروشیمی، پالایشگاهی و نیروگاهی.

  • خدمات بهره‌برداری كارخانجات.

  • خدمات تعمیر و نگهداری سالیانه، تعمیرات اساسی و مشاوره‌ تعمیرات.

 با وجود آنكه مدت زمان طولانی از تأسیس شركت نمیگذرد ولی توانسته‌ایم با تكیه بر تجربه و دانش مدیران ارشد خود و تلاش و اطلاعات مهندسان جوان شركت، در هر یك از زمینه های فوق پروژه‌های ارزشمندی را به اجرا برسانیم.

 

.