شرکت مهندسین مشاور احداث کارخانجات شیمیایی و نصب کارا تجهیز طرح- اکشن، که به عنوان مشاور و پیمانکار پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در سطح ملی فعالیت دارد، با اعتقاد بر اینکه نیروی انسانی نقش تعیین کننده ای را در راستای نیل به اهداف شرکت دارا می باشد، با استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست مصمم است توجه خاصی به بهداشت، سلامت و ایمنی کارکنان و رعایت الزامات زیست محیطی مبذول دارد. به همین دلیل خود را ملزم و متهد به رعایت اصول زیر با همکاری و مشارکت کلیه کارکنان ستادی و اجرایی می داند:
  • بکارگیری قوانین و مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌های بهداشتی، ایمنی و محیط زیست، در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نیروی انسانی شرکت در برابر حوادث و بیماریهای ناشی از کار.
  • رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی به منظور مصرف بهینه انرژی و کاهش ایجاد آلاینده های زیست محیطی.
  • تلاش در جهت تحقیق اصل پیشگیری بهتر از درمان به منظور برطرف نمودن علل حوادث و بیماریهای ناشی از کار.
  • نظارت بر بهبود مستمر عملکرد وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست به ویژه در محل اجرای پروژه ها و القاء حس مسئولیت در زمینه موضوعات مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست کلیه کارکنان.
  • اهتمام به تداوم بهبود در وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست با برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در جهت ارتقاء آگاهی و دانش کلیه پرسنل شرکت و انجام ممیزی های داخلی در زمانهای پیش بینی شده.
يكي از مهمترين اهداف صنايع، توليد بيشتر و با کيفيت در سايه توجه به مسائل بهداشت، ايمنی و محيط زيست، داشتن نيروی كاری سالم، محفوظ از بيماريها و حوادث شغلی و محيطی عاری از آلاينده‌ها می‌باشد.

 

 

.