شرکت اکشن با پشتوانه هیأت مدیره ای با سابقه طولانی در زمینه کارخانه های شیمیائی و پتروشیمی و پالایشگاهی، و نیروهای متخصص با سوابق کاری مؤثر و امکانات فنی خود قادر به ارائه خدمات گسترده در زمینه این گروه از کارخانه ها می‌باشد.
این خدمات شامل خدمات مهندسی، طراحی، مدیریت پروژه، نظارت و مشاوره و خدمات پیش راه اندازی و راه اندازی، نصب تجهیزات و خطوط لوله، خدمات بهره برداری  تعمیرات و نگهداری می باشد. توجه شما به شرحی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت در هر یک از زمینه های فعالیت ذکر شده جلب می گردد.
تعمیر و نگهداری:
 پتروشیمی مارون (ماهشهر)
 • نگهداری و تعمیرات واحدهای بالادستی و پائین دستی Offsite، UT و کارگاه مرکزی، ماشین آلات حساس و ماشینری، مکانیک، سرویسهای تعمیراتی، برق و ابزاردقیق پتروشیمی مارون، به مدت چهارماه از تاریخ 01/10/96 تا 30/01/97 به شماره قرارداد 1080/2-106-38.
 • عملیات نگهداری و تعمیرات برق، ابزاردقیق،مخابرات، سیستم تهویه و آسانسورهای مجتمع پتروشیمی مارون، بمدت دو سال از تاریخ 01/01/94 تا 30/09/96 به شماره قرارداد 864/2-106-38.
 • نگهداری و تعمیرات واحدهای بالادستی، پائین دستی، Offsite و کارگاه مرکزی پتروشیمی مارون، بمدت یکسال از تاریخ 01/05/91 تا 31/09/96 به شماره قرارداد 677/2-106-38.
 • تعمیرات و نگهداری کارگاه مرکزی تعمیرات مجتمع پتروشیمی مارون، بمدت دو سال از تاریخ 21/12/88 تا 31/02/90 به شماره قرارداد 501/2-106-38.
 • عملیات تعویض تیوب مبدلهای 3213، A/B 4312 و B/C 3711 – E10 پتروشیمی مارون، به مدت چهارماه از تاریخ 07/11/91 تا 07/03/92 به شماره قرارداد 714/2-106-38.
 • ریتیوب و تعمیرات اساسی سورفیس کندانسورهای E/8011Te/8311 ، به مدت پنج ماه از تاریخ 01/02/97 تا 20/07/97 به شماره قرارداد 1082/2-106-38.
پتروشیمی مارون (اهواز)
 • انجام عملیات تعمیرات و نگهداری واحد اتان و خطوط لوله اهواز پتروشیمی مارون اهواز، به مدت یکسال از تاریخ 01/10/90 تا 30/09/91 به شماره قرارداد 611/2-106-38.
 • عملیات تعمیرات و نگهداری واحد اتان و خط لوله اهواز پتروشیمی مارون اهواز، به مدت یکسال از تاریخ 01/05/88 تا 31/05/89 به شماره قرارداد 451/2-106-38.
پالایشگاه شهید تندگویان تهران
 • انجام خدمات راهبری و نگهداری و مراقبت واحدهای بهره برداری پالایشگاه شهید تندگویان تهران، به مدت دو سال از تاریخ 18/04/90 تا 18/04/92 به شماره قرارداد 026-10-90.
پتروشیمی جم – فرساشیمی
 • اجرای عملیات خط لوله اتیلن ما بین آریا ساسول و فرساشیمی ، به مدت 3 ماه و به شماره قرارداد FCC-90-5016/1
پتروشیمی بسپاران
 • تعمیر و نگهداری دستگاهها و تجهیزات ثابت و دوار در واحد PVC مجتمع بسپاران، به مدت یکسال از تاریخ 16/12/82 تا 16/12/83 به شماره قرارداد 114/83.
پتروشیمی فرساشیمی
 • تعمیرات واحد MEG شرکت پتروشیمی جم- فرساشیمی، به مدت یکسال از تاریخ 01/01/87 تا 29/12/87 به شماره قرارداد FCC-87-049.
 • تعمیر و تعویض خطوط اتیلن صادراتی “6، “14، “24 پتروشیمی جم و آریاساسول کریدور S2-1 شرکت پتروشیمی جم- فرساشیمی، به مدت شش ماه از تاریخ 01/03/86 تا 01/09/86 به شماره قرارداد FCC-86-043.
پتروشیمی بسپاران
 • انجام کلیه عملیات مربوط به سرویسهای تعمیراتی و جانبی واحدهای مجتمع بسپاران، به مدت یکسال از تاریخ 16/12/82 تا 16/12/83 به شماره قرارداد 127/83.
پتروشیمی آب نیرو
 • اصلاح و بازسازی و مطابق با ساخت نمودن نقشه های واحدهای مجتمع آب نیرو، به مدت دو سال از تاریخ 19/11/83 تا 30/04/85 به شماره قرارداد آ/344/83.
پروژه پتروشیمی امیرکبیر
 • تعمیر و تعویض مبدلهای TLE کوره های واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر، به مدت چهار ماه از تاریخ 24/03/96 تا 30/7/97 به شماره قرارداد AKOLIN996031228.
 • تعمیرات و تعویض TLE های کوره های مایع و گازی واحد OL پتروشیمی امیرکبیر، به مدت پنج ماه از تاریخ 01/02/97 تا 20/07/97 به شماره قرارداد AKOLIN996031228.

.