کارشناسان بازرگانی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی این مجموعه به واسطه ارتباطات گسترده با سازندگان معتبر بین المللی و اخذ نمایندگی رسمی از شرکتهای

KCL VALVE , BJ PIPING & ENGEENIERING, ZHANGJIAGANG A.P STEEL در حوزه تدارکات خارجی و تأمین اقلام مربوط به پروژه های صنعتی آماده ارائه خدمات بازرگانی شایسته می باشند.

دپارتمان بازرگانی آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمت در زمینه سرویس های تدارکاتی و بسته های خرید و مهندسی در کلیه زمینه های بازرگانی مطابق با استانداردهای بین المللی و قیود مشروط در مشخصات فنی ارائه شده در مدارک پروژه و بر اساس لیست سازندگان مورد تایید صنایع نفت (AVL) و همچنین با در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی بروز و تسلط کامل در حوزه مذاکرات فنی، مالی، عقد قرارداد و همچنین پیگیری فرآیند ساخت مطابق برنامه زمانبندی ارائه شده توسط شرکت سازنده به عنوان یکی از تأمین کنندگان معتمد در پروژه های بزرگ نفت و  گاز و پتروشیمی اعلام می دارد.

رسالت مدیران و کارشناسان این مجموعه ارائه خدماتی با کیفیت به همراه قیمت مناسب و اطمینان از تحویل به موقع کالا به مشتری می باشد.

همچنین این مجموعه آمادگی ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص موارد مطروحه در زمینه مهندسی خرید و نیاز احتمالی به تغییر در مشخصات فنی اقلام با عنایت به امکانات بازار داخل و خارج و درنظر گرفتن رعایت حداقل الزامات در استاندارد (Minimum Requirement of Standard) و هدایت مذاکرات فنی و شفاف سازی موارد بازرسی (Scope of Inspection) و گمرکی در خریدهای خارجی که به صورت اعتبار اسنادی انجام می گردد را دارا می باشد.

.