شرکت اکشن با پشتوانه هیأت مدیره ای با سابقه طولانی در زمینه کارخانه های شیمیائی و پتروشیمی و پالایشگاهی، و نیروهای متخصص با سوابق کاری مؤثر و امکانات فنی خود قادر به ارائه خدمات گسترده در زمینه این گروه از کارخانه ها می‌باشد.
این خدمات شامل خدمات مهندسی، طراحی، مدیریت پروژه، نظارت و مشاوره و خدمات پیش راه اندازی و راه اندازی، نصب تجهیزات و خطوط لوله، خدمات بهره برداری  تعمیرات و نگهداری می باشد. توجه شما به شرحی از پروژه های انجام شده توسط این شرکت در هر یک از زمینه های فعالیت ذکر شده جلب می گردد.
          مدیریت و مشاوره:
 پروژه پالایشگاه نفت تهران
  • نظارت بر پروژه ها و ارائه خدمات مهندسی پتروشیمی شهید تندگویان (تهران)، بمدت یکسال از تاریخ 15/07/89 تا 30/06/90 به شماره قرارداد 025-10-89.
مشاوره جهت نصب زباله سوز پالایشگاه اراك
  • در پروژه نصب زباله سوز پالایشگاه اراك طراحی فونداسیون، اصلاح و بازبینی نقشه‌های فرایندی، اصلاح و بازبینی نقشه‌های مكانیكی و دست آخر اجرا، نصب و راه‌اندازی پروژه صورت گرفت.
پروژه طراحی مهندسی خط جدید اتیلن از پتروشیمی آریا ساسول در بندر عسلویه تا كارخانه فرسا شیمی (واحداتیلن گلایكول پتروشیمی جم)
  • این پروژه شامل احداث و نصب خط لوله “10 به طول 2 كیلومتر و فشار 30 بار جهت انتقال اتیلن گازی از پتروشیمی آریا ساسول  تا كارخانه شركت فرساشیمی در نظر گرفته شده است؛ كه ابتدا در فاز مهندسی مفهومی، پایه و تفصیلی احداث و اجرای خط مورد بررسی اقتصادی قرار گرفت و سپس از نظر فرایندی مطالعات مربوط به آن انجام گردید. در فاز نهایی، نقشه‌های پلان خطوط لوله، محاسبات تحلیل تنش و نقشه‌های اجرایی تولید وآماده اجرا شد.
  • قرارداد مشاوره برای طراحی و مهندسی خط انشعابی لوله اتیلن آریاساسول- فرساشیمی، بمدت یکسال از تاریخ 26/02/89 تا 31/4/90 به شماره قرارداد FCC-89-001.
پروژه پتروشیمی فرآورش
  • ارائه خدمات مهندسی مشاوره ای در زمینه طراحی و افزایش ظرفیت واحدها پتروشیمی فرآورش، بمدت یکسال از تاریخ 19/02/85 تا 19/02/86 بشماره قرارداد ف/49/85.
پروژه پتروشیمی بسپاران
  • ارائه خدمات فنی مهندسی جهت واحدهای بهره برداری پتروشیمی بسپاران، بمدت یکسال از تاریخ 01/10/84 تا 30/09/85 به شماره قرارداد ب/383/84.
  • انجام خدمات مهندسی، طراحی، مشاوره پتروشیمی بسپاران، بمدت دو سال از تاریخ 06/10/79 تا 29/12/81 به شماره قرارداد ب/145/79.
پروژه پتروشیمی آب نیرو
  • انجان خدمات مشاوره ای جهت سیستم مکانیزه برنامه ریزی و کنترل پروژه های سرمایه ای پتروشیمی آب نیرو، بمدت دو سال از تاریخ 01/04/84 تا 31/03/86 به شماره قرارداد آ/232/84.
پروژه پتروشیمی امیرکبیر
  • اجرای عملیات طراحی، ساخت و نصب دوازده عدد داکت بر روی دیواره کوره های مایع و گازی واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر، بمدت یکماه از تاریخ 31/04/94 تا 31/05/94 به شماره قرارداد AKOLIN994041083.
  • طراحی و اجرای عملیات تعویض کویلها و TLE کوره های مایع و گازی واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر، به مدت پنج ماه از تاریخ 31/04/94 تا 31/09/94 به شماره قرارداد AKOLIN994041082.

 

 

.