شرکت مهندسین مشاور احداث کارخانجات شیمیایی و نصب کارا تجهیز طرح  اکشن (سهامی خاص)

بعنوان شرکتی کارآمد در حرفه خود قادر به انجام خدمات مهندسی، طراحی، پژوهش، احداث، نصب و سایر امور مربوطه برای مجموعه سطوح صنایع بوده و مصمم است با مبنا قراردادن شعار ” تجربه  کیفیت  عمل” به ارائه خدمات کارا و مؤثر در جهت جلب رضایت کارفرمایان خود بپردازد تا انتظارات آنان را در همه عرصه ها بطور کامل برآورده سازد. حفظ منافع کارفرما زیربنای تمامی فعالیتهای این شرکت می باشد و در این راه کوشش خواهد کرد که نیازها را دقیقاً شناسایی نموده و راههای رسیدن به رفع این نیازها را دریافته، با استفاده از سیستمهای نظارت و مدیریت کیفیت خدمات را توسعه داده و تفکر پیشگیری را در سازمان ایجاد نماید.

.                                                                                              
                      نشان زرین فستیوال بین المللی برند                                                     تقدیرنامه از پتروشیمی مارون                                               تقدیرنامه باشگاه نفت و نیرو
.